,,Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují"

Platón (řecký filozof)

Naše poslání

Naším cílem je vytvořit adekvátní podmínky pro kvalitnější nabídku v oblasti sportovních a pohybových aktivit, a to prostřednictvím zejména organizační a pořadatelské i poradenské činnosti. 

Služby v oblasti sportu

Pořadatelská a organizační činnost sportovních a pohybových aktivit 

Marketingová propagace

Reklama a propagace v oblasti sportovních a pohybových aktivit

Projektová činnost

Posuzování a tvorba projektů z odvětví sportovních a pohybových aktivit

Semináře

Pořádání seminářů a přednášek s tématikou sportovních a pohybových aktivit

Poradenská činnost

Poradenství v oblasti grantových a dotačních titulů z prostředí sportovních a pohybových aktivit

REFERENCE

"zde nám můžete psát své ohlasy na již proběhlé sportovní akce, či náměty na nové"